Search This Blog

Friday, February 18, 2011

Mga Bugtong

1.  Ako’y may alaga,
    Marunong magbantay,
    Marunong sumalakay.
                                Sagot:            PUSA

2.  Alin bang bunga ng halaman
Ang lagi nang nalilimutan.
                                Sagot:            PAKWAN

3.  Anong puno ng espada,
Anong dahong bandera,
Anong bunga ang dala.
                                Sagot:            BADLANG

4.  Ang bunga ay puso
Ang butil ay ginto.
                                Sagot:            MAIS

5.  Ang dahon ay espada,
Ang bunga ay may korona.
                                Sagot:            PINYA
6.  Ang puno ay kahoy
Ang sanga ay agnos
Ang bunga ay gatang
Ang laman ay lisain.
                                Sagot:            PAPAYA

7.  Ang tamad na si Elong
Gugulong-gulong.
                                Sagot:            PAKWAN

8.  Aso ko sa Malabon,
Naligo’y tuyo nang umahon.
                                Sagot:            GABI

9.  Babalibalimbing, babalibalimba,
Iisa ang ulo, ang mukha ay lima.
                                Sagot:            BALIMBING

10.                  Baboy ko sa parang
Namumula sa tapang.
                                Sagot:            SILI

11.                  Bahay ko sa bundok,
Iisa ang tukod.
                                Sagot:            KABUTI

12.                  Bahay ng prinsesa,
Nabuksan ay hindi maisara.
                                Sagot:            ITLOG

13.                  Bahay ni San Vicente,
Punung-puno ng brilyante.
                                Sagot:            GRANADA

14.                  Batung-bato,
Makakain mo.
                                Sagot:            BAYABAS

15.                  Bugtong, bugtong
May mata, hindi makakita
May bunganga, hindi makapagsalita.
                                Sagot:            NIYOG

16.                  Kamay ng kastila
Nakabaon sa lupa.
                                Sagot:            LABANOS

17.                  Kamay ng kastila,
Punung-puno ng ligata.
                                Sagot:            PIPINO

18.                  Kapirasong uling, sumibol ay baging
Baging ay bumunga, bunga’y pata-patalim.
                                Sagot:            PATOLA

19.                  Kung araw ay bulag
Kung gabi ay dilat.
                                Sagot:            PANIKI

20.                  Kung saan masikip
Doon nagpipilit.
                                Sagot:            LABONG

No comments:

Post a Comment