Search This Blog

Friday, February 18, 2011

Ang Uhaw na Uhaw na Uwak

Isang hapon na  mainit na panahon, may isang uwak na uhaw na uhaw, nakita niya ang isang banga na may lamang kaunting tubig. Ipinasok niya ang kanyang tuka subalit hindi umaabot sa tubig.
        Nag-isip ang uhaw na uwak, “ A alam ko na,lalagyan ng lalagyan ng bato. Kaya agad niyang ginawa at yong tubig ay tumaas ng tumaas, masayang-masaya na umiinom ang uwak. At humaba pa ang kanyang buhay.
Kaisipan: Maghanap ka nang pamamaraan para sa iyong magandang kinabukasan.

No comments:

Post a Comment