Search This Blog

Friday, February 18, 2011

Ang Kalupitan

Pamagat:                               Ang Kalupitan

May Akda:                            Benjamin P. Pascual

Mga Tauhan:                        Aling Marta                                                  pulis
                                                Ang anak nag a-graduate                        Andres Reyes
                                                Asawa ni Aling Marta                                Aling Godyang
                                   
Pinangyarihan:                    Sa palengke ng Tundo

Buod:

            Kasalukuya’y patuloy sa pamimili si Aling Marta nang binangga siya ng isang madungis at pulubing bata.  Ilang sandali, habang siya’y namimili, dumukot siya ngunit wala rito ang kanyang pitaka.  Bumalik ang kanyang ala-ala at naisip niya na ang batang bumunggo sa kanya ang nanguha ng kanyang pitaka.  Hinanap niya ang bata at dinala sa pulis.  Nang magkaroon ng pagkakataon ang bata na tumakas ay nasagasaan ito ng sasakyan at ilang sandali pa ay namatay.

            Nag-isip si Aling Marta kung ano ang iuuwi niyang pananghalian sa asawa’t anak.  Kaya’t nangutang na lamang siya kay Aling Godyang na may puwesto rin sa palengke.  Ngunit nang pag-uwi niya ay napagtanto niya na naiwan pala niya ang kanyang pitaka sa kanilang bahay bago pa man siya tumungo sa palengke upang mamili.

Aral na Napulot:

            Huwag nating husgahan ang isang tao sa kanyang panlabas na kaanyuan.  Masamang mambintang sa kapwa.  Ang sinumang pinaghihinalaan ay may karapatang patunayang siya’y walang sala.  At sa pagkakataong nasusukol ang mga inosenteng tao gaya ng sa kwento, nagpupumiglas sila’t nagnanais na makaalpas gaya ng isang hayop na pilit ikinukulong.

            Malungkot isiping namatay ang isang inosenteng bata dahil sa isang maling hinala.  Totoo ngang nakamamatay ang maling akala.

No comments:

Post a Comment